0086-559-2700216 0086-13865348780

Contact Us

Contact Us

ADD:Huayang Industrial Park,Qimen County, Huangshan City,Anhui Province


Tel: 0086-559-2700216  / 0086-13865348780


Email: shijinxia2002@aliyun.com


QQ: 515008210

WeChat